ಕೇವಲ 69 ರೂಪಾಯಿಗೆ unlimited ಬಿರಿಯಾನಿ!

ಇಲ್ಲಿ unlimited ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಲಸ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ!

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ

ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ರುಚಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ

ಗುಲಾಬಿ ದಳ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ

ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಾಲಾ ಅಂಗಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ

69 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಈ unlimited ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನೂ ನೀಡ್ತಾರೆ 

ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಗಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ರಿಂದ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ

ಕೇವಲ 69 ರೂಪಾಯಿಗೆ unlimited ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ರುಚಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ