ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಸಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿವೆ ಕುಟುಂಬಗಳು

ಹೂಗ್ಲಿಯ ಚಂಡಿತಾಲಾ ಅನಿಯಾ ಗ್ರಾಮವು 'ರಾಬ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ' ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ

ಗ್ರಾಮದ 100 ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ  'ರಾಬ್ಡಿ' ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ

ಬಂಗಾಳದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ರಾಬ್ಡಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ರಾಬ್ಡಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ಮರವನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು

ಈಗ ರಾಬ್ಡಿಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

'ರಾಬ್ಡಿ' ಎಂಬ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸನ್ನು ಕುದಿಯುವ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಸಕ್ಕರೆ ರಾಬ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಲಾಸಸ್ ರಾಬ್ಡಿಯನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಬ್ಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಬ್ಡಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ

ಒಂದು ಕೆಜಿ 'ರಾಬ್ಡಿ' 300 ರಿಂದ 400 ರೂಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ