ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

1) ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ: 11,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ 

2) ಟ್ವಿಟರ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ​-10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ 

3) ಕಾಯಿನ್​ಬೇಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ​-600 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ 

4) ಸೇಲ್ಸ್​ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ​-2,100 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ 

5) ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ​-6,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ 

6) ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ​-1,100 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ 

7) ಅಮೇಜಾನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ​-10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

8) ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ​-1,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ 

9) ಲಿಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ​-600 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ 

10) ಶಾಪಿಫೈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ
-1,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ