ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಶಿರಸಿ ಜಾತ್ರೆಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಶಿರಸಿ ಜಾತ್ರೆ

ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ

ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಇರುವ ವರ್ಷ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Heading 2

9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಿರಸಿಯ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ

ಶಿರಸಿಯ ಬಿಡಕಿ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿನ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಿಕಾಂಬಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿದೆ.

ಜಾತ್ರೆ ದಿನ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ 7 ಅಡಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಸಮೇತ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಕಿ ಬೈಲಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಡಕಿ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಚಪ್ಪರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು, ಅಮ್ಯೂಸ್​ಮೆಂಟ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಶಿರಸಿ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಲು ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ