ಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಆಗೋ ಗುರುವಾಣಿ ನಿಜವಾಯ್ತು!

  • 10:25 AM May 19, 2023
  • yadgir
Share This :

ಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಆಗೋ ಗುರುವಾಣಿ ನಿಜವಾಯ್ತು!

ನಿಜವಾಯ್ತು ಮಾಳಿಂಗರಾಯನ ಗುರುವಾಣಿ.