ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕು

  • 13:03 PM April 29, 2023
  • yadgir
Share This :

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕು

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕು; ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ.