ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡ ವೃದ್ದೆ ಶಿವಮ್ಮ

  • 11:57 AM March 24, 2023
  • yadgir
Share This :

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡ ವೃದ್ದೆ ಶಿವಮ್ಮ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡ ಧರ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.