ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕರಪತ್ರ ವಿತರಣೆ!

  • 13:39 PM March 22, 2023
  • vijayapura
Share This :

ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕರಪತ್ರ ವಿತರಣೆ!

ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ.