ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ಸಾಗಾಟ!

  • 09:48 AM May 09, 2023
  • vijayapura
Share This :

ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ಸಾಗಾಟ!

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಂಡಲ್ ಉಡುಗೊರೆ ಸಾಗಾಟ.