ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋದ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ

  • 15:29 PM May 02, 2023
  • uttara-kannada
Share This :

ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋದ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ

ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋದ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ