ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀರಾರಾಮನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆ ಗಿಫ್ಟ್

  • 13:36 PM June 08, 2023
  • udupi
Share This :

ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀರಾರಾಮನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆ ಗಿಫ್ಟ್

ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಯನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅದಮಾರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ.