ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಮನ

  • 17:32 PM April 29, 2023
  • udupi
Share This :

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಮನ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಮನ.