ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ‌ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಕುಟುಂಬ

  • 08:50 AM May 08, 2023
  • udupi
Share This :

ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ‌ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಕುಟುಂಬ

ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ‌ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಕುಟುಂಬ.