ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಟ್ರೆಂಡ್

ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಈ ನಾಯಿ!

Videos20:12 PM March 13, 2023

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾಯಿ ಚಾಚುತಪ್ಪದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ ದೃಶ್ಯ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Gowtham K

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾಯಿ ಚಾಚುತಪ್ಪದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ ದೃಶ್ಯ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Top Stories

//