ದಾವಣಗೆರೆ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ಆನೆ ಸೆರೆ!

  • 12:42 PM April 11, 2023
  • trend
Share This :

ದಾವಣಗೆರೆ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ಆನೆ ಸೆರೆ!

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.