ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಟ್ರೆಂಡ್

ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಾ? ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ!

Videos22:48 PM February 27, 2023

ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಾ? ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ! ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಏಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೈಗ್ರೇನ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ತಲೆನೋವಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.

Soumya KN

ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಾ? ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ! ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಏಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೈಗ್ರೇನ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ತಲೆನೋವಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.

Top Stories

//