ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಟ್ರೆಂಡ್

ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿದರೆ ಇದೆ ಅರ್ಥವಂತೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ!

Videos16:49 PM March 03, 2023

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ಯಂತೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಳಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಅರ್ಥವಂತೆ!

puneeth shetty

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ಯಂತೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಳಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಅರ್ಥವಂತೆ!

Top Stories

//