ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಟ್ರೆಂಡ್

ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ರೇವಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪ್ರಚಾರ

Videos19:27 PM February 28, 2023

ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ರೇವಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪ್ರಚಾರ. ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ‌ ರೇವಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ದೃಶ್ಯವಿದು.

Soumya KN

ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ರೇವಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪ್ರಚಾರ. ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ‌ ರೇವಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ದೃಶ್ಯವಿದು.

Top Stories

//