ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಟ್ರೆಂಡ್

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಾಸಿಪ್​ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯನಾ? ಡೋಂಟ್​ ವರಿ.

Videos16:09 PM March 06, 2023

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್​ ಚೇಂಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

puneeth shetty

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್​ ಚೇಂಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

Top Stories

//