ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಟ್ರೆಂಡ್

ಕೇರಳದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರೊಬಾಟಿಕ್ ಆನೆ

Videos01:22 AM February 28, 2023

ಕೇರಳದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆನೆಯ ಬದಲು ರೊಬಾಟಿಕ್ ಆನೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ

Soumya KN

ಕೇರಳದ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆನೆಯ ಬದಲು ರೊಬಾಟಿಕ್ ಆನೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ

Top Stories

//