ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೆ ನೀರಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ!

  • 14:43 PM March 22, 2023
  • trend
Share This :

ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೆ ನೀರಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ!

ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೆ ನೀರಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಭಾರೀ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.