ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯೋ, ಮತದಾರರ ತೊಂದರೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಲು: ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ

ರಾಜ್ಯ13:00 PM May 31, 2019

ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯೋ, ಮತದಾರರ ತೊಂದರೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಲು: ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ

Shyam.Bapat

ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯೋ, ಮತದಾರರ ತೊಂದರೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಲು: ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//