ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯೋ, ಮತದಾರರ ತೊಂದರೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಲು: ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ

ರಾಜ್ಯ10:10 AM IST May 31, 2019

ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯೋ, ಮತದಾರರ ತೊಂದರೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಲು: ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ

Shyam.Bapat

ಮತಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯೋ, ಮತದಾರರ ತೊಂದರೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಲು: ಶಾಸಕ ರಾಮಪ್ಪ

ಇತ್ತೀಚಿನದು Live TV