vಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಂದು ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಚಾರ!

  • 19:00 PM May 12, 2023
  • state
Share This :

vಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಂದು ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಚಾರ!

ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಂದಿದ್ದು ನಾನು, ಈ ಋಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದರು ಮತ ನೀಡಿ ಎಂದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್.