ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿತ್ತು 7 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್!

  • 20:28 PM April 06, 2023
  • state
Share This :

ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿತ್ತು 7 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್!

ಹೊನ್ನಾಳಿ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀನಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.