ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡಿತಿದೆ

  • 12:38 PM April 29, 2023
  • state
Share This :

ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡಿತಿದೆ

ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಬೇಕು, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡಿತಿದೆ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.