ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೂತನ ದಂಪತಿ

  • 18:38 PM May 10, 2023
  • state
Share This :

ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೂತನ ದಂಪತಿ

ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೂತನ ದಂಪತಿ.