ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ತರಾಟೆ!

  • 19:29 PM April 12, 2023
  • state
Share This :

ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ತರಾಟೆ!

ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಶಾಸಕರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.