ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ!

  • 08:06 AM May 02, 2023
  • state
Share This :

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ!

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಪಾಸಣೆ.