ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ರಾಜ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಕತ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ರಾಜ್ಯ15:16 PM April 22, 2019

ಕೋಲಾರ:ನಾಗಿಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಳಿಕ, MTB ಕತ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್,- MTB ನಾಗರಾಜ್ ರಾಜ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೈ ಶಾಸಕ,ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗಿಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸಿದ್ದ ನಾಗರಾಜ್,ಇಂದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ ವಸತಿ ಸಚಿವ.

Shyam.Bapat

ಕೋಲಾರ:ನಾಗಿಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಳಿಕ, MTB ಕತ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್,- MTB ನಾಗರಾಜ್ ರಾಜ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೈ ಶಾಸಕ,ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗಿಣಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸಿದ್ದ ನಾಗರಾಜ್,ಇಂದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ ವಸತಿ ಸಚಿವ.

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//