ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜಪಕ್ಷೆ

ರಾಜ್ಯ18:29 PM February 09, 2019

ಸದಾಶಿವನಗರ - ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಹಿಂದಾ ರಾಜಪಕ್ಷ. ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸಿಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ. ಮಹಿಂದಾ ರಾಜಪಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್.

Shyam.Bapat

ಸದಾಶಿವನಗರ - ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಹಿಂದಾ ರಾಜಪಕ್ಷ. ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸಿಎಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ. ಮಹಿಂದಾ ರಾಜಪಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್.

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//