ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸಿಎಂ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ

ರಾಜ್ಯ15:31 PM February 12, 2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಓಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸಿಎಂ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ.ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ವಿಳಂಬ ಹಿನ್ನಲೆ.ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು.ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಓಕ್ಕೂಟ ನಾಗೇಶ್ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ.

Shyam.Bapat

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಓಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸಿಎಂ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ.ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ವಿಳಂಬ ಹಿನ್ನಲೆ.ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು.ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಓಕ್ಕೂಟ ನಾಗೇಶ್ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಯತ್ನ.

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//