ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅತೃಪ್ತರ ಗೈರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

  • 16:05 PM February 06, 2019
  • state
Share This :

ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅತೃಪ್ತರ ಗೈರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಗೈರು ವಿಚಾರ,ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತರ ಗೈರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ