ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ, ಸೌಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಮರಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ?

ರಾಜ್ಯ16:41 PM February 03, 2019

ಪರಸ್ಪರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ

Shyam.Bapat

ಪರಸ್ಪರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//