Home »
state »

shivakumara-swamiji-passes-away-2

ಶ್ರೀಗಳ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಶೋಕತಪ್ತರಾದ ಗಣ್ಯರು

ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ನಿಧನವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಗಣ್ಯರು ಶೋಕತಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಠದ ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಅನಾಥ ಭಾವ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನದುLIVE TV