ಕೇವಲ 24 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 15ನೇ Rank ಪಡೆದ ರಿಯಾ ದಾಬಿ

  • 18:34 PM May 18, 2023
  • state
Share This :

ಕೇವಲ 24 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 15ನೇ Rank ಪಡೆದ ರಿಯಾ ದಾಬಿ

ಅಕ್ಕನಂತೆ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧಕರ ಸರಣಿಯ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಆಗಿರುವ ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.