ಡಾ.ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್

  • 20:25 PM May 09, 2023
  • state
Share This :

ಡಾ.ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್.