ಶಿವ-ರಾಮಯ್ಯರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ!

  • 17:20 PM May 26, 2023
  • state
Share This :

ಶಿವ-ರಾಮಯ್ಯರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ!

ಉಭಯ ನಾಯಕರಿಬ್ಬರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ.