ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರು ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್

  • 16:40 PM May 01, 2023
  • state
Share This :

ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರು ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್

ಪುತ್ತೂರುರಲ್ಲಿ ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್​​​​ರವರಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರು ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ.