‘ಕೈ’ ಪರ ಮತ ಭೇಟೆ ಆಡ್ತಿರುವ ಪೊಗರು ಪೋರ

  • 15:35 PM May 06, 2023
  • state
Share This :

‘ಕೈ’ ಪರ ಮತ ಭೇಟೆ ಆಡ್ತಿರುವ ಪೊಗರು ಪೋರ

KR ಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿ.ಕೆ ಮೋಹನ್ ಪರ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮತಭೇಟೆ.