ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ರಾಜ್ಯ14:30 PM February 28, 2019

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ. ಗಂಗಾ ಹಾಗು ಕಾವೇರಿ ಜಲದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ.

Shyam.Bapat

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ. ಗಂಗಾ ಹಾಗು ಕಾವೇರಿ ಜಲದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ.

ಇತ್ತೀಚಿನದು Live TV

Top Stories

//