ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ನವ ಜೋಡಿ

ರಾಜ್ಯ13:34 PM May 10, 2019

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನವ ವಧು-ವರರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನವ ಜೋಡಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು.

sangayya

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನವ ವಧು-ವರರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನವ ಜೋಡಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//