ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್​ ಶಾ

  • 20:23 PM May 30, 2019
  • state
Share This :

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್​ ಶಾ

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್​ ಶಾ