ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಹಣೆ ಬಡೆದುಕೊಂಡು ಗೊಗರೆದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚೌವಾಣ

ರಾಜ್ಯ19:06 PM June 03, 2019

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪುರೈಯಿಸುವಂತೆ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಬಡೆದು ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡ ಶಾಸಕ.ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಹಣೆ ಬಡೆದುಕೊಂಡು ಗೊಗರೆದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚೌವಾಣ.ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದಿರಿ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರುಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಅಂಗಲಾಚಿದ ಶಾಸಕ

Shyam.Bapat

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪುರೈಯಿಸುವಂತೆ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಣೆ ಬಡೆದು ಅಳಲು ತೊಡಿಕೊಂಡ ಶಾಸಕ.ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಹಣೆ ಬಡೆದುಕೊಂಡು ಗೊಗರೆದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚೌವಾಣ.ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದಿರಿ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರುಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಅಂಗಲಾಚಿದ ಶಾಸಕ

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//