ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ! ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ

  • 16:48 PM May 26, 2023
  • state
Share This :

ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ! ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ.