ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ

ರಾಜ್ಯ17:19 PM March 16, 2019

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶರಣಲೋಕದ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಕಾರದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೀನರಾದರು.

sangayya

ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶರಣಲೋಕದ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಕಾರದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೀನರಾದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//