ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ... ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಡ: ಇದು ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ

  • 20:57 PM June 03, 2019
  • state
Share This :

ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ... ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಡ: ಇದು ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಈ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತ ಗಂಡ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಂತಿದೆ, ಸಧ್ಯ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದಂತಿದೆ ಅಂತ ಸವದಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ,