ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಮೊರೆಹೋದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಉರುಳು ಸೇವೆ!

  • 15:02 PM May 13, 2023
  • state
Share This :

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಮೊರೆಹೋದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಉರುಳು ಸೇವೆ!

ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಉರುಳು ಸೇವೆ.