ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಕಿಚ್ಚನ ರೋಡ್ ಶೋ

  • 19:05 PM April 28, 2023
  • state
Share This :

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಕಿಚ್ಚನ ರೋಡ್ ಶೋ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ರೋಡ್ ಶೋ ಆರಂಭ. ನಟ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಸೇಬಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದ ಕಿಚ್ಚ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.