ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ರಾಜ್ಯ

ಜಯಮಾಲಾ ತಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: ಸಿಟಿ ರವಿ

ರಾಜ್ಯ13:38 PM April 17, 2019

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಯಮಾಲಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ತಿರುಗೇಟು.ಸಚಿವೆ ಜಯಮಾಲಾಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಸಿಟಿ ರವಿ.ನಾನು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಾದರೆ ಜಯಮಾಲಾ ಅದನ್ನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Shyam.Bapat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಯಮಾಲಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ತಿರುಗೇಟು.ಸಚಿವೆ ಜಯಮಾಲಾಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಸಿಟಿ ರವಿ.ನಾನು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಾದರೆ ಜಯಮಾಲಾ ಅದನ್ನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//