ಐಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

  • 19:01 PM January 04, 2019
  • state
Share This :

ಐಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್